AJUNTAMENT D’ALAIOR Tel. 971 37 10 02   Fax. 971 37 29 58 email: general@aj-alaior.org CENTRE SALUT ES BANYER Tel. 971 37 29 31 Citacions 902 079 079 HOSPITAL MATEU ORFILA Tel. 971 48 70 00 Citacions. 971 48 73 00 CREU ROJA ALAIOR Tel/Fax. 971 37 12 38 POLICIA LOCAL ALAIOR Tel. 971 37 13 20   Fax. 971 37 86 39 email: policia@aj-alaior.com SERVEIS SOCIALS Tel. 971 37 85 23 email: serveissocials@aj-alaior.org JUTJAT DE PAU Tel. 971 37 12 10   Fax. 971 37 91 63 email: jutjat@aj-alaior.org GERIÀTRIC ES RAMAL Tel. 971 37 10 38   -   971 37 13 67 POLIESPORTIU ALAIOR Tel. 971 37 28 85   Fax. 971 37 27 98 email: esports@aj-alaior.org CALA EN PORTER (Edifici municipal) Tel/Fax. 971 37 70 72 email: aa.vv.calanporter.gmail.com EDUCACIÓ Escola Infantil Es Pouet Tel/Fax. 971 37 93 47 email: eiespouet@aj-alaior.org Col.legi Públic Dr. Comas Camps Tel. 971 37 18 87   -   971 37 88 08 email: cpinspectorcomascamps@educacio.caib.es Col.legi La Salle Tel. 971 37 22 53   -   971 37 81 20 email: alaior@lasallevp.es Col.legi Públic Mestre duran Tel. 971 37 10 55   -   971 37 88 79 email: cpalaior@educacio.caib.es IES Josep Miquel Guardia Tel. 971 37 27 44   -   971 37 27 58 email: iesjosepmiquelguardia@educacio.caib.es Escola municipal de Música Espai Rotger Tel. 971 37 81 69 email: escolamusica@aj-alaior.org Escola de persones adultes Tel/Fax. 971 37 20 05 email: escoladadults@gmail.com UIB Tel. 971 37 90 02   -   971 37 91 24 email: seu.menorca@uib.es Escola Internacional de Gravat Tel. 971 37 13 65 email: schola@xalubinia.org SERVEIS D’INTERÈS Emergencies (Bombers, etc...) Tel. 112 Urgències Tel. 061 Atenció al client - SOREA Tel. 902 25 00 70 SOREA Avaries Tel. 902 25 03 70 Club de Jubilats Tel. 971 37 85 67 Notari Tel. 971 37 90 44 SOIB - Servei Ocupació Laboral Tel. 971 36 29 30 Reclamacions i suggeriments servei FEMS Tel. 902 37 33 33 Servei funerari Tel. 971 37 21 67